Помпи и оборудване същност

Помпата е механично устройство, което спомага за задвижването и преместването на течности от по-ниско ниво или зона с ниско налягане към по-високо ниво или зона с по-високо налягане. Това е специфично оборудване с ниско смукателно и високо изпускателно налягане. По този начин се улеснява изпомпването на течност от определена дълбочина и се осигурява избутването ѝ до желаната височина.

Помпите могат да се използват и като бустер в тръбопроводната мрежова система. Съществува безкрайно разнообразие с различни размери, видове и приложения. Но какви са изискванията за поставяне на помпи и как да изберем най-подходящите?

Какви са изискванията за поставяне на помпи?

Понякога водоснабдяването изисква помпи, поставяни на няколко етапа или в различни части  на терена. В случай на източници на подпочвена вода и ниско ниво на повърхностните източници са необходими помпи за повдигане на водата, тъй като тя не може да тече под действието на гравитацията.

Съоръженията, които спомагат за подобряването на качеството на водата, също се нуждаят от подобни системи. Когато в пречиствателната станция няма достатъчен наклон, който да улесни гравитационния поток на водата, помпите стават необходимост. След пречистване водата трябва да бъде насочена към разпределителната мрежа. Помпите играят жизненоважна роля при изтласкването на водата директно или през обслужващ резервоар. Те също така осигуряват необходимото налягане, така че водата да достигне необходимата височина в многоетажни сгради.

Приложения на помпите

Водата е много важна за ефективното земеделие. Често такава вода се намира в различни източници като сондажи, езера, кладенци, потоци и реки. Използването на водна помпа е най-ефективното средство за повдигане и преместване на водата от тези източници. Предлагат се различни видове помпи. Изборът на правилния модел ще зависи от височината на засмукване и напора.

Водните помпи се използват най-често за селскостопански цели, за преместване на вода от водоизточника, който може да бъде река, язовир или сондаж, през тръби до точка на използване или съоръжение за съхранение като резервоар за вода или напоителна система.

Помпите също се използват често за преместване на отпадни води, тъй като те могат лесно да се монтират в ями и шахти и да транспортират суспендираните вещества, присъстващи в отпадъчните води.

На кои фактори трябва да обърнем внимание, когато избираме водни помпи и прилежащо оборудване?

Различните фактори, които трябва да се вземат предвид при избора на помпа за конкретен проект, са следните:

  • Капацитет на помпата;
  • Разходи за помпеното устройство;
  • Разходи за поддръжка на помпата;
  • Количество вода за изпомпване;
  • Размер и ориентация на помпата.

С какво можем да ви бъдем полезни?

Градински рай ООД ще ви помогне да подобрите водоснабдяването във вашия обект и ще направи условията много по-добри.

Градински рай ООД предлага помпи и оборудване на водещите световни марки – Grundfos, Saer, Speroni, Italtechnica, Varem.

Разполагаме със специалисти с богат опит в подбора, инсталирането и поддръжката на помпи и съпътстващо оборудване за напоителни системи и битово водоснабдяване.

За клиенти с нови сондажи или такива, които не са били експоатирани дълго време предлагаме услуга пробно водочерпане с цел определяне дебита им. Това улеснява избора на правилната помпа за тях.

Реализирани проекти