Ние създаваме пътя на водата във вашата градина.

За да бъде тя винаги красива и пълна с живот.

Feature image
Напояване на тревни площи

Автоматизирани поливни системи за напояване на паркове и градини.

Feature image
Напояване на земеделски площи

Изготвяне на проекти за изграждане на системи за капково напояване и дъждуване на земеделски площи

Feature image
Европейски програми за развитие на селските райони 2014 -2020 г.

Консултация и изготвяне на проекти за част напояване към ПРСП 2014 - 2020