След като сте планирали сами Вашата поливна система или сте получили нашата проекто оферта с монтажна схема, можете да пристъпите към монтаж на елементите.

Стъпка 1: Трасиране и изкопи
Отбележете с подходяща сигнализация (колче, флагче, др.) позициите на разпръсквачите в градината. Изкопайте траншеи до всяко от тях.
Внимание! Уверете се, че няма прекарани подземни комуникации (кабели, тръби) в зоната на изкопите.
При ръчен изкоп използвайте права лопата. Траншеята за полагане на тръбите трябва да е с дълбочина около 30 см. Преди да положите тръбите почистете и заравнете дъното на изкопа.

Стъпка 2: Ревизионна шахта
Направете изкоп за шахтата с подходящи размери. Заравнете дъното и насипете ситен чакъл или пясък за дренаж. Направете главен колектор с който да свържете водоизточника и спирателните кранове/клапани на поливните крила. На входа на колектора поставете спирателен кран за удобно спиране на системата. Вземете в предвид размера на шахтата при избора на колектор.
При сглобяване на резбови елементи използвайте изолация:
Тефлоново лента – за връзка на полиетиленови фитинги
Калчища – за връзка на метални фитинги

fc746470 c7a8 4546 81b5 1c7ac4d57ad8

Стъпка 3: Полагане и свързване на тръбите
Използвайте ножица за ПЕ тръби за да имате гладък и равен ръб на тръбата. Тръба отрязана под ъгъл или с шупли в краищата е предпоставка за теч в системата. Използвайте фитинги за бърза връзка за ПЕ тръби. След монтаж и преди да заровите траншеята напълнете системата с вода за да проверите за течове. След пробите изпразнете тръбите отново.

a25ab922 f51d 4161 9eeb 4574deff22f5

Стъпка 4: Свързване и настройка на разпръсквачите
Използвайте така наречената система тип „мека връзка“ за свързване на разпръсквача към захранващата тръба. Това ще улесни фиксирането на разпръсквача, както и евентуален негов демонтаж при нужда.
Untitled3
Свържете меката връзка към тръбата с водовземна скоба. Може да използвате и тройник на бърза връзка с резба, но това е по-скъпия и трудоемък избор. След монтажа на водовземната скоба пробийте тръбата в отвора на скобата. Преди да свържете меката връзка и разпръсквача пуснете отново водата в системата за да отмие попадналите в тръбата боклуци.
Фиксирайте разпръсквачите на определените им позиции. Поставете избраната дюза и настройте ъгъла и радиуса на разпръскване