Диагностика, ремонт и поддръжка на напоителни системи

Ефективната напоителна система е от съществено значение за създаването и поддържането на красив пейзаж, който увеличава стойността на имота и пести водата. Но освен внедряването на една подобна система, е необходима поддръжка, а понякога и диагностика и ремонт на вече използваните съоръжения, така че те да бъдат до нас дълго време. Автоматичните напоителни системи могат да бъдат програмирани към персонализиран график за поливане, осигурявайки оптимално количество вода. Резултатът е по-зелен, по-устойчив и по-красив пейзаж.

Какви са ползите от поддръжката на напоителните системи?

Редовното обслужване и поддръжка на напоителните системи удължава техния период на експлоатация и осигурява по-добра производителност. Това трябва да се прави поне веднъж или два пъти годишно.

Добре поддържаната напоителна система осигурява оптимално количество вода за дърветата, растенията и тревата. Предотвратява се недостатъчното поливане от запушени или счупени тръби, както и различни видове повреди в системата. Също така се предотвратява преполиването, което може да доведе до нежелан растеж на плевели, вредители, гниене на корените и развитието на редица болести по растенията.

Течовете на вода и прекомерното поливане могат да причинят ефлоресценция (оцветяване), както и повреда на стените и основите на всеки един имот. Влажните условия и излишната вода привличат нежелан растеж на плевели, вредители, гниене на корени и заболявания, които могат да причинят непоправими щети, водещи до загуба на дървета, растения и трева.

Извършването на редовна профилактика може да спомогне за откриването на малки дефекти, преди те да се превърнат в голям скъп ремонт или да доведат до повреда на цялата система.

Използването на големи количества вода може да окаже вреден ефект върху природата. Затова мониторингът на напоителните системи всъщност разглежда как може да се ограничи използването на вода, като се намали потреблението ѝ и се използва само това, което е необходимо.

Редовната профилактика и правилна поддръжка на системите ще подобрят тяхната работа, която ще доведе от своя страна и подобряване състоянието на хранителните вещества в почвата.

С какво можем да помогнем?

Вече имате изградена напоителна система! А дали тя е оптимална за Вашата градина? Дали функционира правилно? Градински рай ООД предлага диагностика на напоителни системи като проверява равномерноста на напояването, правилната работа на елементите й, изработва план и график за оптимизацията й.
Градински рай ООД предлага абонаментна и/или извънредна поддръжка на напоителни системи. С това навременно предотвратяваме погиване на растителност от неправилна работа на системата. Намаляме разхода на вода, отстранявайки течове и неизправности по поливната система. Гарантираме минимални разходи за подмяна на елементи по напоителната система повредени вследствие на неправилна работа или експлоатация.

Реализирани проекти