С какво можем да помогнем?

Вече имате изградена напоителна система! А дали тя е оптимална за Вашата градина? Дали функционира правилно? Градински рай ООД предлага диагностика на напоителни системи като проверява равномерноста на напояването, правилната работа на елементите й, изработва план и график за оптимизацията й.

Градински рай ООД предлага абонаментна и/или извънредна поддръжка на напоителни системи. С това навременно предотвратяваме погиване на растителност от неправилна работа на системата. Намаляме разхода на вода, отстранявайки течове и неизправности по поливната система. Гарантираме минимални разходи за подмяна на елементи по напоителната система повредени вследствие на неправилна работа или експлоатация.

Реализирани проекти