Системата за напояване на тревни площи и декоративна растителност за Вашия двор е съоръжение, което всеки със средна техническа грамотност може да си изгради сам. Но преди да пристъпете към монтажа Вие трябва да изберете компонентите на Вашата система.

Важно при самостоятелното изпълнение на една поливна система е, то тя да бъде правилно подбрана. Или по-точно казано, поливните елементи трябва да са правилно избрани и позиционирани в градината, така че напояването да е равномерно и благоприятно за растителността. Вторият важен фактор е тръбната мрежа да е съобразена с дебита на поливната система, а той от своя страна трябва да е съобразен с дебита на Вашия водоизточник. Ето защо е препоръчително, дори да искате сами да изградите Вашата система за напояване, да се консултирате със специалист относно избора на компонентите й.

Градински рай ООД предлага на своите клиенти безплатни консултация и проекто оферта за изграждане на поливна система.

Ето и един кратък въпросник, по който можете да бъдете консултирани или да Ви се изготви оферта за напоителна система:

 1. Схема на зелените площи. Размери на градината/ите и разстояния между тях ако са 2 или повече. Освен схема, може да ни предоставите и снимки.
 2. Обозначени различните видове растителност в тях (райграс, храсти, дървета, цветя, други).
 3. Ако има силно изразени различни зони – слънчеви и сенчести, силно ветровити или други, които да изискват по-специфично няпояване.
 4. Вид на водоизточника: ВиК, сондаж, помпа (хидрофор), друг водоизточник
 5. Параметри на водоизточника:
  – ВиК – размер (диаметър) на тръбата или крана
  – Сондаж/кладенец – параметри (дълбочина, диаметър, воден стълб)
  – Помпа/хидрофор – параметри (дебит и напор), работна точка или модел
 6. Наличие на подземни комуникации (кабели, ВиК тръби и други)

Колкото по-пълна е информацията, която съберете като изходни данни, толкова по-лесно и точно ще бъде изградена системата за напояване!

Ако все пак решите да планирате своята поливна система сами, тогава следвайте напътствията по-долу.

Стъпка 1: Съберете нужната Ви информация

Използвайте въпросника по-горе за да си набавите всички данни, които ще са Ви нужни в процеса на работа.

Стъпка 2: Изберете поливните елементи

Различната растителност се полива по различни методи:
– Трвни площи/райграс – дъждуване. Използвайте разпръсквачи за подземен монтаж за напояването им
– Храсти, дървета, цветни лехи – капково напояване. Използвайте дебелостенен капков маркуч за напояване на многогодишна и декоративна растителност.

Стъпка 3: Направете схема на монтаж

3.1. Разпръсквачи:
Изберете разпръсквачите според формата и размерите на Вашата градина. Разположете ги така, че всеки да припокрива съседния (пр. Ако разпръсквача е с радиус на разпръскване  3.5 м, то тогава разстоянието между разпръсквачите трябва да е също 3.5 м). Започнете от ъгъла на градината и разположете разпръсквачите по периферията. Ако е необходимо поставете разпръсквачи и в центъра на 360 градуса.

Untitled
Разпръсквачите се делят на два основни вида:
Дефлекторни разпръсквачи/тип „Спрей“ – подходящи за малки тревни площи. Може да изберете от богата гама дюзи за дефлекторни разпръсквачи с радиус на разпръскване от 0.6 до 5.5 м
Роторни разпръсквачи – подходящи за средни до големи тревни площи. Може да изберете между няколко основни модела с радиус на разпръскване от 5 до 13 м.
Съвет: Използвайте линковете за да се запознаете детайлно с различните модели и техническите им характеристики

3.2. Капков маркуч:
Изберете дебелостенен капков маркуч с разстояние между капкообразувателите 25 см или 33 см, стандартно дебита е 2/2.2 л/ч и го разположете по дължина на площа засята с храсти, цветя и/или дървета през 30 – 35 см.
Съобразете максимално допустимата дължина на поливното крило с тази на избрания модел капков маркуч!

Стъпка 4: Разпределете поливните кръгове

1 поливен кръг е група разпръсквачи свързани заедно с тръба контролирана от един ръчен кран/електромагнитен клапан.
Разделете роторните и дефлектроните разпръсквачи в различни кръгове. Те не могат да работят заедно, тъй като имат различни поливни норми и съответно поливат с различна продължителност.
Разделете разпръсквачите ако има сенчести или слънчеви зони, които ще се нуждаят от различен интензитет на поливане.
Отделете капковия маркуч също на отделен кръг, тъй като и той има различна поливна норма, но и напоява друг вид растителност, която от своя страна има различни поливни нужди.

Untitled2

Съвет: На всякъде, където позволява геометрията на градината и поливната система затворете поливния кръг (вместо тапа на края на тръбата използвайте тройник и колена за да се получи затворен кръг). Така загубите в тръбопровода са по-малки и гарантираме по-добра работа на системата за напояване.

Стъпка 5: Изчислете дебита на поливните кръгове

5.1. Разпръсквачи: Използвайте таблицата с технически характеристики на избраните от Вас разпръсквачи и дюзи и запишете дебита на всеки един от тях. Сумирайте дебитите на всички разпръсквачи в кръга.

5.2. Капков маркуч: Използвайте следната формула
Q l/min = L . q , където
                  l
Q l/min – дебита на поливния кръг
L – общата дължина на капковия маркуч в метри
q – деита на един капкообразувател (литри в минута)
l – разстоянието между капкообразувателите в метри

Уверете се, че дебита на който и да е поливен кръг не надвишава дебита на водоизточника! Ако това все пак се случи, то тогава разделете разпръсквачите в този кръг на 2 или повече.

При захранване от ВиК използвайте приблизителните максимални дебити на стандартни полиетиленови тръби посочени по-долу или потърсете подробни технически данни на избраната от Вас захранваща тръба.

ПЕ Тръба D20 (1/2″)      – 17 л/мин
ПЕ Тръба D25 (3/4″)      – 40 л/мин
ПЕ Тръба D32 (1″)         – 70 л/мин
ПЕ Тръба D40 (1 1/4″)   – 115 л/мин
ПЕ Тръба D50 (1 1/2″)   – 180 л/мин
ПЕ Тръба D63 (2″)         – 270 л/мин

Ако имате помпа/хидрофор, потърсете техническа информация в придружаващата я документация или използвайте тази, обозначена на метална табелка върху помпата.

Стъпка 6: Ревизионни шахти (автоматизация)

Изберете място на шахта за клапани в градината на достъпно място в близост до водоизточника. Избягвайте поставянето им на места, където има много движение – алеи, зони за игра и др. В нея ще монтирате спирателните кранове /електромагнитните клапани, които ще се свържат към всеки кръг. За удобство в една шахта могат да бъдат групирани до 5 крана/клапана. При по-големите градини може да се наложи монтирането на 2 и повече шахти.

Стъпка 7: Монтаж на системата

Планирането и монтажа на поливната система са доста обширни теми за това и сме ги разделили. Моля ако искате сами да монтирате Вашата поливна система продължете към темата Как да си монтирам сам напоителна система“.

Не забравяйте, че където и да срещнете затруднения може да се свържете с нас за консултация!

Обадете се на: 0878 211 157 или посетете страница контакти.

Защо да инсталирате ваша собствена поливна система?

След като вече ви дадохме няколко съвета как да направите вашата поливна система самостоятелно, е редно и да обсъдим какви са предимствата на това. Затова ще се спрем на шест основни точки, които определено ще бъдат само и единствено в плюс за вас и вашата градина.

 1. Обичате да вършите всичко вкъщи самостоятелно.

Едно от основните предимства на всяка автоматична поливна система за градината е, че тя извършва поливането вместо вас, спестявайки ви значително време. Поради тази причина няма да се налага да се притеснявате, че моравата ви ще бъде недостатъчно или прекалено напоена.

Когато е недостатъчно напоена, тревата ще изсъхне и ще расте по-бавно, докато почвата ще изглежда суха. Автоматизираната поливна система спестява вода, като дава на вашата тревна площ толкова от нея, колкото е необходимо, за да гарантира, че изглежда прекрасно. 

 1. Редуцира разходите ви за покриване на сметки

Автоматизираната поливна система е калибрирана да използва само толкова вода, колкото е необходимо. Благодарение на това драстично ще се редуцират и комуналните ви сметки. Това е особено полезно през лятото, когато тревните площи трябва да се поливат по-често.

Също така, няма нужда да коригирате графика на системата въз основа на времето от годината или сезона. Например, веднъж инсталиран, можете да го настроите да полива градината ви всеки ден през лятото и да го намалите до веднъж седмично в по-хладните и влажни месеци. Това значително намалява прекомерното поливане през пролетта и есента.

 1. Предотвратява се неравномерното поливане

Преди да бъде инсталирана вашата поливна система, трябва да се подготви проект, за да се гарантира, че цялата тревна площ получава достатъчно вода. Разпръсквачите трябва да бъдат поставени по такъв начин, че да разпределят водата равномерно, като същевременно гарантират, че дори труднодостъпните зони са покрити. Наклоните и други фактори като големи структури и камъни също трябва да се вземат предвид при изготвянето на плана за напояване. Ако не го направите, водата може да не тече правилно или да се абсорбира от почвата. 

 1. Предотвратява се развитието на редица плевели и болести по растенията

Автоматичните поливни системи, изградени на капков принцип, насочват водата към корените на растението, вместо да поливат цялата градина. Това означава, че околните плевели не получават водата, от която се нуждаят, за да виреят, така че ще прекарвате по-малко време в плевене. Освен това водата, насочена към корените, ще помогне да се предотврати развитието на заболявания по листата, обикновено предизвикани от твърде много застояла вода. 

 1. Запазване на хранителните вещества и структурата на почвата

Поливането на градината с маркуч позволява на твърде много вода да проникне в почвата, което води до изтичане на хранителни вещества с водата, която се оттича от вашия имот. Това може да остави зеленината с по-малко хранителни вещества, което може да повлияе на жизнения ѝ цикъл. За да се борите с това, най-добрият ви залог е да използвате автоматична поливна система или капково напояване, което предлага вода на малки порции, спомагайки за запазването на хранителните вещества и също така намалявайки уплътняването на почвата.

 1. Грижите се по-добре за околната среда

Въпреки че водата е един от нашите най-безценни ресурси, ние твърде често я приемаме за даденост. Това прави опазването на водата отговорна и необходима практика, дори и на локално ниво.

С автоматична поливна система вие пестите вода, като използвате точното количество, необходимо за задачата. Освен това се намалява ерозията на почвата и оттичането на вода. Когато дворът или градината ви са полети достатъчно, излишната вода трябва да отиде някъде, като обикновено се оттича в съседни имоти, потоци, реки и канализация по пътищата. Този отток обаче може да носи пестициди и торове, които може да сте използвали, за да поддържате двора си здрав.

Редица са предимствата на това да изградите ваша поливна система. Възползвайте се от съветите на нашите консултанти и направете външното си пространство много по-приятно и красиво!