Градински рай ООД разполага с екип от проектанти за изготвяне на проекти за поливни системи по Европейски програми за развитие на селските райони 2014 -2020 г.

Ние предлагаме:

 • Консултация и изготвяне на прогнозна стойност на системата.
 • Изготвяне на инвестиционни проекти за капково напояване на трайни, сезонни насаждения и лозови масиви.
 • Подготовка на проекти за съпътстващо оборудване на поливни системи:
  – Резервоари за вода
  – Помпени инсталации и агрегати
  – Електрически генератори
  – Климатични станции и сензори за централизирано управление на поливните процеси
 • Доставка и монтаж на поливни системи.

Благодарение на квалифицираните си специалисти фирмата осъществява и:

 • Одит на съществуващи напоителни системи.
 • Диагностика и подобряване на ефективността на съществуващи напоителни системи.
 • Изготвяне на поливни графици и воден бюджет.

Специалистите на Градински рай ООД ще намерят за Вас оптималното професионално решение свързано с минимум ресурси.