Градински рай ООД е специализирана в подготовката на проекти и изграждане на системи за капково напояване, системи за дъждуване на земеделски площи, автоматизирани поливни системи в ландшафта и системи за водна мъгла.

Нашите сфери на дейност

1.

Проектиране, доставка и монтаж на напоителни системи

През годините сме се доказали като професионалисти, които не допускат компромиси с качеството на своята работа.  Започвайки от изготвянето на проекта: съобразяваме вида на растителността в градината, изчисляваме прецизно хидравликата на системата и подбираме оптималните напоителни елементи.

Продължаваме с монтажа: инсталираме всички елементи на системата и проверяваме тяхната здравина и сигурност (надеждност), обезопасяваме подземните ел. комуникации в тръби, съобразяваме експлоатацията и поддръжката на ревизионните шахти и управлението на системата с желанията на инвеститора.

Завършваме с напояването: настройваме поливните графици според изискванията на озеленителя за първоначално напояване на новозасадените растения, променяме поливните графици на регулярни поливки отново съобразени с подадените от озеленителя данни, обучаваме инвеститора и/или негов представител за работа с управлението на системата

2.

Диагностика и поддръжка на напоителни системи

Вече имате изградена напоителна система! А дали тя е оптимална за Вашата градина? Дали функционира правилно? Градински рай ООД предлага диагностика на напоителни системи като проверява равномерноста на напояването, правилната работа на елементите й, изработва план и график за оптимизацията й.

Градински рай ООД предлага абонаментна и/или извънредна поддръжка на напоителни системи. С това навременно предотвратяваме погиване на растителност от неправилна работа на системата. Намаляме разхода на вода, отстранявайки течове и неизправности по поливната система. Гарантираме минимални разходи за подмяна на елементи по напоителната система повредени вследствие на неправилна работа или експлоатация

3.

Изграждане на системи за водна мъгла

Изграждане на системи за охлаждане с водна мъгла за хотели, ресторанти, частни домове. Прогонете жегата и насекомите.

Изграждане на системи с водна мъгла в промишлени складове, халета и цехове за повишаване влажността на въздуха и контрол на микроклимата.

4.

Филтърни системи, системи за омекотяване на водата

Градински рай предлага на своите клиенти широка гама от решения за филтрация на водата: филтърни групи за филтриране на водата от открити водоизточници, сондажи с високо наличие на пясък, стандартни финни филтри за механични частици за напоителни системи, филтри за битово водоснабдяване, филтри с много високо ниво на филтрация за мъглуващи системи.

За домът и промишлеността предлагаме решения за омекотяване на водата.

5.

Помпи и оборудване

Градински рай предлага цялостни решения за водоснабдяване на Вашият дом или поливна система. Това включва и доставка и монтаж на водни помпи и оборудване. Подбираме най-добрата помпа според Вашите нужди. Ако е необходимо правим предварително пробно водочерпене (ако помпата е предвидена за сондаж или кладенец). Окомплектоваме я с подходящата автоматизация. Подбираме табло за управление и защита. И така гарантираме дългогодишна експлоатация на помпата.

6.

Градински рай разполага с физически и онлайн магазини, в който ще намерите широка гама продукти за градината: инструменти, градински маркучи и аксесоари, всичко за капковото напояване, мрежи за сянка, срещу слана, за ограда, найлони за оранжерии, покрития срещу плевели, тревни смески и семена, самополивни саксии, ръчни сеялки и още много други артикули за градината.

Професионални решения за напояването.

Свържете се с нас.