Напояването е основен аспект на селското стопанство и градинарството, който помага да се осигури вода на растенията, за да се насърчи растежа и добива им. Ето защо е от решаващо значение да се гарантира, че напоителните системи са ефективни, рентабилни и устойчиви. Автоматизацията на напоителните системи е технологична иновация, която революционизира начина, по който фермерите и хората свързани с озеленяването и ландшафта управляват водните ресурси. Но защо ни е необходима автоматизациия на напоителния процес?

Първо, автоматизацията на напоителните системи спомага за опазването на водните ресурси. Чрез автоматизиране на процеса на напояване, фермерите и градинарите могат да гарантират, че водата се прилага само където и когато е необходима, което намалява загубата ѝ. Автоматизацията позволява и прецизен контрол върху количеството вода, доставяно на растенията, което гарантира, че растенията получават оптималното количество вода за растеж и добив. Това спомага за опазването на водните ресурси и намалява въздействието на земеделието върху околната среда.

На второ място, автоматизацията на напоителните системи подпомага намаляването на разходите за труд. Традиционно напоителните системи преди се управляваха ръчно, което изискваше значително количество труд от страна на определени хора. Чрез автоматизиране на процеса на напояване, специалистите по озеленяване и градинарство могат да намалят труда, необходим за напояване, което им позволява да разпределят ресурси към други части на своята градина или ферма. Това спомага за намаляване на разходите и повишаване на ефективността, което е от съществено значение за успеха на съвременното градинарство, ландшафт и земеделие.

На трето място, автоматизацията на напоителните системи спомага за подобряване на добива и качеството на културите, както и по-добри резултати при отглеждането на всякакъв вид цветя, декорации, храсти и дървета. Като осигурява оптимално количество вода на растенията, автоматизацията гарантира, че те получават необходимите хранителни вещества за насърчаване на растежа и добива. Това води до подобряване на общите резултатите в ланшафта и качеството на културите, което е от съществено значение за рентабилността на земеделието. 

Четвърто, автоматизацията на напоителните системи спомага за подобряване на точността на напояването. Чрез използване на сензори и контролери автоматизираните напоителни системи могат точно да измерват съдържанието на влага в почвата и съответно да регулират подаването на вода към определени зони. Така ще запазите терена или градината си с ефективна влажност, благодарение на което ще се подобри производството ви.

Всичко това е причина все повече специалисти по озеленяване, градинари и фермери да използват автоматизирани системи за напояване. По този начин се спестяват редица проблеми, произхождащи от нерегулирания процес. Градински рай ООД ще ви помогне да имплементирате автоматизирана система, благодарение на която да се радвате на свежа и здрава реколта, както и красив пейзаж от вашата градина.

С какво можем да ви помогнем?

Автоматизацията на поливният процес не е само улеснение за ползвателя й, но и е решение за пестене на водните ресурси на планетата.

Ние от Градински рай ООД предлагаме множество решения за автоматизация на напоителни системи в зависимост от спецификата на системата, както и от нуждите на позлвателите й.

Избора и разнообразието са големи:

  • Стандартни програматори с входящо захранване 220V AC или 9V DC с възможност за управление и от мобилно приложение чрез Bluetooth или WiFi връзка
  • Модулни програматори до 48 станции за големи напоителни системи
  • Специализирана автоматизация: Централизирано управление на напоителни системи, Метеорологични станции , Сензори за влажност, температура, вятър и замръзване, водомери с импулсно отчитане, сензори за налягне.

Реализирани проекти