krushevets chasten imot 1070

Частен имот Крушевец

От 2016 г до днес извършваме регулярна поддръжка. Системата е изградена през 2008 г. През 2016 г. извършихме цялостна диагностика и реновиране на поливната система. Поради намаленото количество на подпочвените води сондажа не вече неможеше да обезпечи нуждите от вода на градината. За да решим проблема монтирахме буферни резервоари с допълнителна хидрофорна помпа подходяща за обновената поливна система.