rayska gradina 1074

Комплекс Райска Градина

През 2019 г. бяхме наети за цялостен одит на автоматизирана поливна система прилежаща към комплекс Райска градина намиращ се в град Свети Влас. След извършената обстойна диагностика с подробно становище и препоръка за преработка на системата от Градински рай беше извършен основен ремонт.