avtomatizatsia 24V 1

Автоматизация 24V

Управлението на поливни системи с програматори на 24V е много разпространено и икономически по- изгодно от това на 9v. Програматорите от този тип се монтират извън пределите на поливната система. Опционално към тях може да се добави Wife управление. С този тип програматори могат да се управляват от 4 до 48 клапана.