filtratsi s pyasachni filtri 2

Филтрация с пясъчни филтри

Пясъчните филтри намират приложение в поливни системи за които се използва вода от открити водоизточници ( реки, езера, язовири, канали и др). Тези води съдържат органични замърсители (алги, водорасли и др), а те могат да бъдат спрени само посредсвом пясъчно филтриране.
Защо е неободима филтрацията с пясъчни филти? Ако водите от открити водоизточници не се филтрират, алгите се разпространяват в тръбопроводите и капковите маркучи на поливните системи, а това води до риск от запушвания и повреди.