filtratsia s hidrotsiklonni filtri

Филтрация с хидроциклонни филтри

Хидроциклонните филтри се използват при водоизточници със високо съдържание на пясък. Задължително е след тях да има фина филтрация.