filtratsia s diskovi filtri 2

Филтрация с дискови филтри

Дисковите филтри са предназначени за фино филтриране на водата преди тя да бъде доставена към поливната система.