rayska gradina sveti vlas 7

Райка Градина Свети Влас

През 2019 г. бяхме наети за цялостен одит на автоматизирана поливна система прилежаща към комплекс Райска градина. След извършената обстойна диагностика с подробно становище и препоръка за преработка на системата от Градински рай беше извършен основен ремонт.

Защото за всяка райска градина има нужда от професионална грижа.