elitonia gardans 12

Комплекс Елитония Гардънс

Обект: с. Равда комплекс Елитония Гардънс

Изградена автоматизирана поливна система с управление на 24v. за тревните площи е използвано комбинирано напояване чрез дъждуване и подземно капково напояване. Площите на подземно капково напояване са над 500 кв.