Гардения. 1

Къмпинг Гардения

През есента на 2021 г и пролетта на 2022 г. Градински рай изгради на над 20 дка зелени площи автоматизирана поливна система на къмпинг Гардения и надгради съществуваща на 10 дка зелени площи поливна система. През летния сезон се извършва регулярна поддръжка на цялата напоителна система и две помпено – филтърни стопанства предназначени за захранване на поливната система.