ofis sgrada industrialen i logistichen park 11

Индустриален и логистичен парк Бургас АД

Още един от проектите ни, които изградихме с една от най-съвременните поливни системи – автоматизирана поливна система с управление на 9V.

Този иновативен вид поливна система дава пълната свобода на клиента в избора на продължителността на поливане, времето за поливане, а най-практичното е, че може да се управлява и от разстояние. 

Към днешна дата профилактиката на системата е наша отговорност.

Благодарим на Индустриален и логистичен парк Бургас АД за доверието.

Обект офис сграда на Индустриален и логистичен парк Бургас АД.

  • Изградена автоматизирана поливна система с управление на 9V.
  • Гаранционна и следгаранционна поддръжка