rezervoar 300 kubika kavarna 1

Резервоар 300 кубика Каварна

ОБЕКТ: гр. Каварна

Изграждане на сглобяем резервоар за вода 300 кубика. Резервоара осигурява буфер за напояване на лозови масиви с автоматизирана система за капково напояване.